Účetnictví
ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

Určeno pro společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a fyzické osoby, které vedou účetnictví.

 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola formální správnosti dokladů, aby byla zajištěna jejich daňová uznatelnost
 • sestavení roční účetní závěrky, zpracování rozvahy, výkaz zisku a ztrát a přílohy
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, přiznání k DPH, k dani z nemovitosti, k dani silniční a další
 • zpracování sestav a výkazů
 • zpracování statistických výkazů
 • výkaznictví dle požadavků klienta
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • zpracování cestovních náhrad
 • rekonstrukce účetnictví
 • příprava k auditu
 • zastupování při jednáních a kontrolách na úřadech