ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY

Nabízím zkušenost s vedením mzdové účtárny zpracovávající mzdy více než tisíce zaměstnanců, ale i vedení mezd menších společností.
 

 • kompletní vedení mzdové a personální agendy
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců
 • vystavování potvrzení pro zaměstnance
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování mzdových listů
 • vyhotovení a odevzdání přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • zpracování, výpočet, odeslání pracovních neschopností na správu sociálního zabezpečení
 • zpracování a odeslání ošetřování člena rodiny a peněžité pomoci v mateřství na správu sociálního zabezpečení
 • podání vyúčtování daní z příjmu ze závislé činnosti a srážkové daně
 • provedení ročního zúčtování zaměstnancům
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob zaměstnancům
 • zastupování při jednáních a kontrolách na úřadech