DAŇOVÁ EVIDENCE
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

Určeno pro fyzické osoby a živnostníky.

 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola formální správnosti dokladů, aby byla zajištěna jejich daňová uznatelnost
 • vedení peněžního deníku
 • zpracování knihy vydaných faktur a dalších knih a evidencí
 • konzultace při zvolení metody uplatňování daňových výdajů nebo výdajů procentem
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k DPH, k dani z nemovitosti, k dani silniční a další
 • zpracování statistických výkazů
 • výkaznictví dle požadavků klienta
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • zpracování cestovních náhrad
 • rekonstrukce daňové evidence
 • zastupování při jednáních a kontrolách na úřadech